Facebook'ta Paylaş
Tweetle
Google Plus'ta Paylaş
[Vize] 

Girişimcilik (1-5.Üniteler) Ders Notu

  • Derecelendirme: 1/5 - 1 oy
  • Beğen
1
Konuyu Beğen
0
#1
Paylaşan arkadaşımızın emeğine sağlık.


ÜNİTE 1

GİRİŞİMCİLİK, ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLER


Girişimcilik ile ilgili tanımlarda en çok çıkan söz öbekleri (15 tane)
-Başlatma/Bulma/Yaratma
-Yeni işletme
-Yenilik/ Yeni Ürünler/Yeni Pazar
-Fırsatların peşinden koşma
-Girişim
-Yaratma
-Sahiplik
-Sorumluluk
-Strateji oluşturma
-Yönetim
-Üretim yolları ve kaynaklar
-Risk alma / risk yönetimi / belirsizlik
-Kar arzusu / Kişisel fayda


RİCHARD CANTİLLON
Girişimciliği ilk kez 18.yy başlarında açıklayan ilk kişidir
Tanımı
Henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini alan ve üreten kişidir.

JEAN BABTİSE SAY
Bu tanımı geliştirerek girişimcinin risk üstenme kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde de durulmuştur.

JOSEPTH K. SCHUMPETER
Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliği üzerinde durulmuştur.

Girişimcilik, ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ya da yeni fırsatlar yaratabilme amacıyla üretimin girdilerini örgütleme yeteneğidir.

Diğer bir anlatımla girişimcilik, kaynakların kontrol edilip edilmemesinden bağımsız olarak, fırsatların yaratılması ve takip edilmesi dönük bir süreçtir.
Girişimciler, olasılıkları gören ve bu olasılıkları gerçeğe dönüştüren değişim ajanlarıdır.

Girişimci ile yapılan tanımlamalarda 4 temel unsur bulunmaktadır.
1 Yaratım süreci
2 Çaba harcanması
3 Risk
4 Getiri
Yaratım süreci Yaratmaya konu olan bir şeyin ilgili alanlarda değer ifade edebilmesidir.
Çaba harcanması, Yeni bir ürün ortaya koymak için belirli bir zaman ya da çabanın harcanmasıdır.
Risk, Girişimci faaliyette bulunduğu alanlarda bir risk üstenmektedir.
Getiri , Girişimcinin yaptığı faaliyetler sonucu ödül olarak aldığı değer yaratma ve kar olabilir.

GİRİŞİMCİ DÜŞÜNMENİN 4 ANA BİLEŞENİ VARDIR
1 Yenilikçi ve Yaratıcı olma (Yeni ürünler ortaya çıkarmayı gösterir.)
2 Risk alma (Önemli bir kaynağın olası bir risk düzeyini gösterir)
3 Öncü olma (uygulama ile ilgilidir.Başkalarını takip etme yerine kendi kararları harekete geçirmedir)
4 Rekabetçi düşünme (Girişimcilerin piyasada tutunmaları için kaliteli bir ortam sağlar.)

Girişimcilik süreci,

GİRİŞİMCİ
YÖNETİCİ TEKNİSYEN

Hayalci
Vizyon sahibi
Değişim ajanı
Gelecekte yaşayan
Olası fırsatları gören
Planlayan
Geçmişte yaşayan
Problemlere odaklanan
Organizasyon yapan
Güven arayan

İş yapan , Sorun çözen
Bugünü yaşayan
Kolaya kaçan
Mevcut durumla yetinenGİRİŞİMCİNİN İŞLEVLERİ GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ
Üretimi organize etme ve sağlama Fırsatlarn belirlenmesi
Ürün çeşitliliğini sağlama Kaynakların bulunması ve kontrolü
İstihdam yaratma Örgütsel yapı
Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma
Sermaye birikimi sağlama

ÜNİTE 2 YARATICILIK

Yaratıcılık düşünsel bir işlevdir.Yoktan var etme anlamında değil, var olan bir şeylerden yeni bir şey var etmektir.
Yaratıcılık , Düşünce ile kendini bulur.
Düşünce ise hayal gücü ile oluşur.
Düşünce yatay olarak gelişir
Analitik düşünce ise dikey olarak incelenrek ortaya çıkar. Düşünce ve Analitik düşünce birbirlerinin tamamlayıcısıdır.

Hayal gücünü etkileyen etmenler
İnsanın fizyolojik durumları
İnsanın psikolojik durumları

Yaratıcı düşünce ile Analitik düşünce arasındaki farklılıklar
Yaratıca düşünce kural tanımaz
Yenilik ve farklılık getirmekle ilgilidir
Analitik düşünce kurallara bağlıdır

Yaratıcılık ile ilgili temel tanımlamalar
TAYLOR yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir
CLEMEN daha önce görülmemiş yöntemlerle temel amaçları başarmaya neden olacak unsurları sağlayacak yeni seçenekler araştırmaktır.
STOOR yeni bir şeyi var etme yeteneğidir
BENTLEY bilginin alınması ve yeni bir şekil olana kadar ya da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir.
PLAMER bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir


YARATICILIK HAKKINDA YAYGIN DÜŞÜNCELER (YANLIŞLAR)

Yaratıcılık sadece zekası yüksek olan kişiler yani dahiler, bilim adamları tarafından yapılır.

CARL ROGERS , yaratıcılığı 2 yönteme ayırmıştır
1/ Psikolojik güvenlik
2/ Psikolojik özgürlük

Yaratıcılık her alanda yapılmaz

Yaratıcılığın nasıl kullanılacağı bilinmez

Yaratıcı düşüncenin değeri, onun mantıklı olup olmamasına bağlıdır.

Yaratıcı düşünce sadece olağan dışı varlıkların oluşmasıyla meydana gelir.

Yaratıcı düşünceler yanlışlık, rastlantı ve şans eresi sonucu ortaya çıkar.

Yaratıcılık uçukluk, çılgınlık, hayalcilik ve mantıksızlıktır.


Yaratıcılığın gerçekleşmesini etkileyen faktörler nelerdir?
MOTİVASYON
Tanımı
Girişimciliğin ilk adımı “Motivasyon”dur.

Yaratıcılığın 3 bileşeni vardır
Uzmanlık
Yaratıcı düşünce
Motivasyon

Yaratıcılık tutkusu daha etkilidir Yaratıcılık tutkusu azdır
Yaratıcılığa kartı ilgili ve isteklidir Örgütlerde yöneticiler dışsal unsur olarak PARA
Bilgi paylaşımı ve iş birliği iş keyfini- kullanırlar.
arttırdığı için içsel motivasyon artar.

NOT Yöneticilerin en çok etkilendiği bileşen Motivasyondur.

Odaklaşma nedir?
Yaratıcılığın yoğunlaşabileceği alanları 4 grupta toplamak mümkündür.
1.Yeni ihtiyaç alanları
2.Değişikliklerde doğan ihtiyaç alanları
3.Halen karşılanmakta olan ihtiyaç alanları
4.Sorunlar

PETER F. DRUCKER yedi yenilikçi fırsat alanları saymıştır.
1.Beklenmedik gelişmeler
2.Bağdaşmazlıklar
3.Süreçler
4.Sektör yada Pazar değişikliği
5.Demografik değişiklikler
6.Algı değişiklikleri
7.Bilgi
YARATICILIĞIN AŞAMALARI

1. Hazırlık
2. Kuluçkaya yatırma
3. Yaratıcılıkların ortaya çıkması
4. Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi

YARATICILIK TEKNİKLERİ
1.Beyin fırtınası 5. Yatay düşünme tekniği
2.Matris yöntemi (Tablolama) 6.Odak grup görüşmesi tekniği
3.Ters beyin fırtınası 7. Kontrol listesi ve Gordon yöntemi
4.Varsayılan sorgulama

BEYİN FIRTINASI

ALEX OSBORN tarafından 1930 yılında ortaya atılmıştır Çağrışma ve uyandırma etkisi yaparak grup halinde düşünmeyi yaratan bir tekniktir. 4 kuralı vardır

1.Eleştri yapma
2.Serbest atış
3.Olabildiğince çok düşünce
4.Fikirleri çağrıştır,uyar,geliştir,değiştir,birleştir.
OSBORN bu 4 kuralın dışında başka kurallar da koymuştur
Başla – Odaklan – Uyanık ol – Vazgeçme

Beyin fırtınası takımının üye sayısı 12 olması önerilmektedir.
Düzenli toplantılar değildir
Toplantı sürelere 30-60 dakika önerilmektedir

A.B.D nin ünlü firması İDEO beyin fırtınası icin bazı kurallar koymuştur.
Yapılması gereken kurallar.
Sorunun ve konunun tanınması ve odağın kuvvetlendirilmesi
Yapancı düşüncelerin teşvik edilmesi
Görsel olunması
Beyin fırtınası kurallarının herkesin görebileceği bir yere asılması
Düşüncelerin numaralandırılması
Bir saat içinde 100 düşünce üretilmeye çalışılması
Toplantı sırasında üyelerin not tutmaması
Sıcak takımların oluşturulması
Dostça bir rekabet yaşanması

Yapılmaması gereken kurallar
Hiyerarşi yoktur
Takım üyeleri sırayla konuşması
Takıma sadece alanlarıyla ilgili uzman katılması
Toplantıların başka yerlerde yapılması (Otel, lokanta, vs)
Takım üyeleri not tutması

YARATICILIK TEKNİKLERİ

BEYİN FIRTINASI
hangi düşüncelerle başarılı olunabilir temelinde yapılır.
TERS BEYİN FIRTINASI
Başarısızlığa ulaşma yolları aranır. Yapılabilecek hata ve engeller araştırılır.
DÜŞÜNCE HARİTASI
Değişim ve uyarılma esasına dayanır. Bir daire veya kutu içine bir konu veya sorun yazılır. Sorunla ilgili fikirler daha küçük dairelere yazılarak ana daireyle ilişkilendirilir.böylece yeni düşünceler üretilir.
KONTROL LİSTESİ
Daha önce hazırlanmış sorularla soru sorma yöntemidir. Burada amaç soru ile konuyu ilişkilendirmek ve yeni düşünce yaratılmasını amaçlamaktır
GORDON YÖNTEMİ
Beyin fırtınasının kaldığı yerden devamı niteliğinde daha sistematik bir yöntemdir.düşünce üretilecek hedef belli olmadığı için yaratıcılık, önyargılardan ve alışkanlıklardan arındırılmış olur.

VARSAYIMLARI SORGULAMA
Her türlü düşüncenin başlangıç noktası varsayımdır.bozarak, tersine çevirerek, sorgulayarak yaratıcı düşünceye oluşabilir.


MATRİS YÖNTEMİ / TABLOLAMA YÖNTEMİ
Ürün ile ilgili unsurlar iki boyutlu bir tabloya yerleştirilir ve ilişkilendirilir.böylece ilişkilendirilerek yeni düşünceler ortaya çıkabilir.

YATAY DÜŞÜNME TEKNİĞİ
Bu düşünme tekniği EDWARD DE BONO tarafından 1960’lı yıllarda ortaya atılan bir düşünce tekniğidir. DE BONO düşünceye yatay ve dikey olarak ikiye ayırmıştır.
Dikey düşünme mantıksal düşünmedir.amaç doğru düşünceyi bulmaktır.
Yatay düşünme ise doğru düşünceler bulmak değil farklı düşünceler bulmayı amaçlar. Amaç yeni bir şey bulmayı amaçlar.

ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ TEKNİĞİ
1950 den beri pek çok alanda yaygın kullanılan bir yöntemdir.konusunun önceden belli olduğu ve grupların bu konuya ve soruna odaklandığı, sonuçların ek çalışma ile analiz edilebildiği bir yöntemdir. 8-14 kişilik gruplar halinde 1-3 saatlik süre içinde en fazla 4 oturumda yapılır.


ÜNİTE 3 YENİLİK

Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına YENİLİK denir.
Yenilik bir süreç, yaratıcılık ise bir yetenektir.

PETER DRUCKER e göre yenilik,
“zenginlik üreten kaynaklar yaratmanın ya da mevcut kaynakların zenginlik yaratma potansiyelini artırma aracıdır.”

OECD ve AB dökümanlarında yenilik,
“Bir fikri pazarlayabilir bir ürün ya da hizmete , yeni ya da geliştirilmiş bir üretim yada dağıtım yötemine , yada yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmedir.”

Yenilik, bilginin ürünlere, hizmete, sistemlere ve süreçlere dönüştürülmesidir.

3M şirketine göre yenilik,
“Yeni fikirler + ilerleme, kazanç veya kara götüren hareket ya da uygulamadır.”

M. PORTER rekabet edilebilirlik gücüyle, verimlilik artışı ve toplumların yaşam kalitesinin yükseltilmesi arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir.

PORTER in verimlilik konusunda üzerinde durduğu noktalar,
-Ürün kalitesini yükseltebilme
-Ürüne ek özellikler kazandırma
-Üretime verimliliği yükseltebilme
-Yüksek otomasyon düzeylerine erişebilme yetenekleridir

GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK
Farklı kişiliklere sahip olan girişimcilerin ortak yönleri yeniliktir.kendilerini yeniliğe adamalarıdır.

YENİLİK KAYNAKLARI
PETER F. DRUCKER tarafından yenilik kaynakları 2 grup içinde toplanmıştır.
BİRİNCİ GRUP
ŞİRKETİN VE SEKTÖRÜN İÇİNDE YER ALIR İKİNCİ GRUP
ŞİRKETİN DIŞINDA SOSYAL ORTAMLARDA YER ALIR

Beklenmedik gelişmeler
Uyumsuzluklar
Süreç ihtiyaçları
Sektör ve Pazar yapısındaki değişiklikler
Demografik yapıdaki değişiklikler
Algılama değişiklikleri
Yeni bilgi

YENİLİKÇİLİK İLKELERİ
1. Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi
2. Algılamak, soru sormak ve dinlemek
3. Belirli, basit ve odaklanmışlık
4. Küçük başlangıçlar
5. Dehanın değil çalışanın ürünü olması
6. Kapsamlı ve açık iletişim
7. Ödül ve takdir

YENİLİK SÜRECİ (YENİLİK HUNİSİ)
Yenilik bir süreç sonunda gerçekleşir. Yenilik süreci, yaratıcı bir fikirle oluşur.

Etkileşimli yenilik süreci aşamaları
1.Uygun fikirlerin seçilmesi( İş fikri )
2.Yapılabilirlik
3.Kararın iş planına dökülmesi
4.Fikrin ürün veya hizmete dönüşmesi
5.Arzın yapılması

NOT: Ayrıca yenilik süreçleri iki aşamalı olarak gösterilebilmektedir.

Yaratıcı aşama – Yaratıcı fikirlerin üretimi
Uygulama aşaması – Yaratıcı fikirlerin uygulamaya konması

NOT: Başka bir bakış açısı ise bu iki aşamanın arasında geliştirme aşamasını da öngörmüştür.

1- Yaratıcı fikir üretme
2- Yaratıcı fikir geliştirme
3- Yaratıcı fikri ticaretleştirme veya uygulamaYENİLİK TÜRLERİ1.Teknolojik ürün yenilikleri nedir?
Ürün ve hizmette yapılan değişiklikler ürün değişikliğidir. O zaman teknolojik anlamda yeni bir ürün üretme ve ürün geliştirmeye Teknolojik ürün yenilikleri denir.
Amerikan şirketi olan 3M , Ürün yeniliğini A,B,C sınıfı olarak ayırmıştır.

A sınıfı yenilik ,En radikal olanıdır. Yeni iş alanı ve sektör yaratılır. Esas olarak dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.
B sınıfı yenilik, Tüketicinin istediği bilinen ürün doğrultusunda yapılan yeniliktir.
C sınıfı yenilik, Tüketicinin bilinen isteği doğrultusunda alan genişleterek yapılan bir yeniliktir.

NOT: B ve C yenilikte tüketicinin istediği bellidir. “Bu isteği nasıl cevap verebiliriz ?”sorusuna cevap aranır.

2.Teknolojik süreç yenilikleri
Üretim ve dağıtım süreçlerindeki değişimi kapsar. Üretim ve dağıtım yöntemleri için de geçerlidir. Üründe olduğu gibi süreçte de yenilik olabilir ve değişiklik yapılabilir. Daha önce yaptığımız A,B,C yeniliğini , süreç yeniliklerinde de uygulayabiliriz. Bu süreç yenilikleri sınıfı teknolojik ürün yeniliklerinin sınıflandırılması ile aynıdır.
Teknolojik ürün yenilikleri ile Teknolojik süreç yenilikleri birbirini tamamlarlar.

3.Örgütsel yenilik
Örgütsel yenilik aşağıdaki şekillerden biri ile ortay çıkar.
- Örgüt yapısının önemli sayılabilecek şekilde değiştirilmesi
- Gelişmiş yönetim tekniklerinin uygulanması
- Yeni stratejilerin uygulanması
Örgütsel yenilik, örgüt yapısında ve işleyişinde yapılan yeniliktir. Firma yeniliği ya kendisi üretir ya da satın alır.

YENİLİK KÜLTÜRÜYenilik Kültürü , iki kültür’ü de içine almaktadır. İkisi birbiriyle bağlantılıdır.

A-YENİLİKÇİ TOPLUM KÜLTÜRÜ
Yenilik her kültür ortamında gelişmez. Ekonomi, politika, din, eğitim ve ARGE gibi toplumsal kurumların yenilik karşısında tutum ve değer yaklaşımları yeniliğin engel ve değişim koşullarını etkilemektedir ve oluşturmaktadır.

GUNNAR – TÖRNQVİST yenilikçi kültürde 4 temel unsur olduğunu savunmaktadır.
1-Depolanmış bilgi
2-İnsanlar arası enformasyon
3-Dışsa ortamın ihtiyaçları
4-Bu üç faaliyetten doğan yaratıcılık.

AKE ANDERSSON da benzer bir çalışma yapmıştır. Çeşitli faktörlerin bir araya gelerek yenilikçi kültür yarattıklarını ileri sürmüştür.
Bu faktörler,
1-Düzenlenebilir finans sistemi
2-Yeni bilgi ve yetkinlik
3-İhtiyaçlar ile imkanlar arasında dengesizlik
4-Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk
5-Başarılı iletişim

Yenilikçi kültürün toplumlarda değişimi şöyledir.
- ilk ARGE Almanya’da Siemens tarafından kurulmuştur.
- 1920’den sonra Bell laboratuarları ve Du Pont gelişme laboratuarları kuruldu.
- Devletin yenilikçiliğe ilk desteği ilk olarak Almanya’da olmuştur
- ABD’de 1940-1950 yıllarında süren soğuk savaş sırasında, firmaların ARGE’ye yatırım yapmaları finansal açıdan desteklenmiştir.
-

NOT: Toplumsal olarak yenilikçiliğin örgütlenmesinde endüstri yöreleri ve bilim paklarının desteği büyüktür.


BİLİM PARKLARI
19.yy da endüstri yörelerinin toplumsal ve ekonomik hasar sonuçlarını yaşanmadan, yenilikçilik kültürü yaratmayı amaçlayan ve iç dünyasına destek ve teknoloji transferi sağlayan girişime BİLİM PARKLARI denir.

BİLİM PARKLARININ ÖZELLİKLERİ

- Küçük firmaların aşağıdan yukarıya ve Büyük firmaların yukarıdan aşağıya olan kurumsal yenilikçi geleneğini birleştirmeyi amaçlar.

- Buluş tabanlı firmaların kuruluşunu, kuluçka dönemini ve gelişmesini teşvik etmek.

- Büyük firmaların, yenilik ve yaratma konusunda birbirlerinden yararlanmasını sağlama.

- Bilgi yaratan merkezlere çeşitli bağlantılar kurmayı amaçlar.
B-YENİLİKÇİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
YENİLİKÇİ BİR ÖGÜTÜN KÜLTERİL ÖZELLİKLERİ
- Farklı uzmanlıklara sahip insanların birbirleri ile etkileşimin sağlanması
- Yeniliğin yönetilmesi
- Çalışanların örgüte ve misyonuna, kişisel bağlılıkları ve kendilerinin onunla özdeşleştirmeleri.
- Yeniliğin örgüt içinde bir zorunluluk olduğunun bilinci olması
- Fikir özgürlüğü ile fikirlerin serbest bırakılması
- Çalışanların harmanlanması
- Yenilik alanlarının değiştirilmesi
- Meydan okuma ve işe inanma gücü yaratması
- Hata yapmaktan korkulmaması
- Şöyle olursa ne olur sorusunun sürekli tekrarlanması
- Ödül sisteminin olması
- İletişimin güçlü olması
- Kuralların yıkılması
- Engellerin belirlenip ortadan kalkması
- Yeniğin fayda sağlayacak şekilde olması’dır.

YENİLİK YÖNTEMİ

PETER E. DRUCKER, yeniliğin yetenek, zeka ve bilgi gerektirdiğini, ancak bunların yanında gayret, sebat ve adanmışlık yoksa, yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını vurgulamıştır.

ROGER APPLEDORN, teknolojik yeniliğin yönetilmesi konusunda üç faktörün etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür.
- Kurum kültürü
- İletişim
- Yönetim tarzları

YÖNETİMİN OLMAZSA OLMAZ İŞLEVLERİ
Planlama
Örgütleme
Yönetme
Eşgüdüm
Denetleme

- 3M FİRMASININ İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEM VERDİĞİ KONULAR -

- İşe yenilik ama

-Yüksek potansiyelli çalışanları belirleme ve geliştirme

-Performans yönetimi

-Değişik yönetim yeteneklerinin uygulanması


-Bilgi transferinde yüksek hız

-Liderlik yeteneğini geliştirmek.

ÜNİTE 4

İÇ GİRİŞİMCİLİK
İç girişimcilik ile ilgili bazı kişilerin yapmış olduğu tanımlar.

SHATZER ve SCHWARZ
Büyümek için küçük işletmelerin satın alınmasıdır.

SCHOLLHAMMER
Mevcut işletmelerdeki girişimciliğe ilişkin faaliyetlerdir.

PİNCHOT
Hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. Bu kişiler yenilik yaratmak için sorumluluk üstlenmişlerdir ve yaratıcı veya mucit olabilirler ancak daima bir fikri ya da düşünceyi karlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir.

SHARMA VE CHRİSMAN
Mevcut organizasyonda yenilik yaratan kişilerdir.

DAMANPOUR
Yeni fikir ya da davranışların üretilmesi uygulanmasını ve geliştirilmesini kapsamaktır.

İÇ GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ
Yeni yatırımları, buluşları, fikirleri ve davranış biçimlerini geliştirip bu yenilikleri ürünlerde, servislerde, yönetim programlarında ve yeni plan ve programlarda kullanan kişidir.
Kurulmuş işletmelerde yönetimde, satışta ya da üretimde yeni ve değişik yöntemleri geliştirmektedir.
Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir.

İÇ GİRİŞİMCİYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR ?
Günümüzde bir çok işletme iç girişimci kavramının artan önemini anlamaktadır. Bunun nedeni artan rakip sayısı ve geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması, yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi, artan uluslararası rekabet, verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi gibi nedenlerle giderek yükselmektedir.

İÇ GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİ
Her ikisi de öncü ve yenilikçiliğe odaklıdır.
Her ikisi de fırsatları kovalar ve katma değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar.
Her ikisi de risk alır
Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler.
GİRİŞİMCİ İÇ GİRİŞİMCİ
Girişimci geliştiricidir. İç girişimci güçlendiricidir.
Girişimcinin savaşı pazara yöneliktir. İç girişimcinin savaşı şirket kültürüne yöneliktir.
Pazar engellerinin üstesinden gelir. Şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır.
Girişimci fon yaratmak zorunda kalır. İç girişimci ise var olan fonları kullanır.
Girişimcinin riski işletmeyi ilgilendirir. İç girişimcinin riskleri kariyerini ilgilendirir.İÇ GİRŞİMCİ LİDERLİĞİN ÖZELLİKLERİ
Çevreyi anlar.
Geleceğe dönük ve esnektir
Yönetim seçenekleri yaratır
Ekip çalışmasını cesaretlendirir.
Açık tartışmaları destekler
Destekleyici koalisyonlar oluşturur.
İnatçı ve ısrarcıdır.
Risk alabilir
Lider ve özel olma isteği vardır.
Başarma isteği yüksektir
Kontrol yeteneği vardır
Problem çözebilir
Araştırma ve sorgulama yapar
En önemlisi yenilikçidir.

İÇ GİRİŞİMCİLİK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
İşletme teknolojide öncü olabilmelidir
Yenil fikirler desteklenmeli, hatalara karşı cesaretlendirilmelidir.
Öncelikli fırsat değerlendirilmesi yapılmamalıdır
Ekip çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir
Ödüllendirme sistemi olmalıdır
Sponsor desteğinin olması gerekir
Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir.
Sorumluluk ve yetki verilmesi
İşletme sınırlarının esnek olmasının sağlanması

Yeniliklerin başarılı olabilmesi için gerekli faktörler

Ortam ve vizyon
Yenilikçi işlemeler net bir vizyona sonra yenilikleri destekleyen bir ortama ihtiyaçları vardır.

Piyasaya uyum
Yenilikçi işletmeler vizyonlarını piyasadaki gerçeklerle birleştirmelidirler.

Küçük ve karmaşık olmayan işletmeler
Birçok yenilikçilerde karmaşık olmayan bir yapı ve bünyelerinde küçük proje takımları bulunmaktadır

Çoklu yaklaşımlar
Yenilikçi yöneticiler farklı pek çok projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler.

Etkileşimli öğrenme
Yenilikçi bir ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır.

Odak gruplar oluşturma
Birçok işletmeler geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır. Bu şekilde yapılan çalışmalar bürokrasiyi devre dışı bırakmakta ve gru kimliğinin oluşmasına katkıda bulanmaktadır.
İÇ GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİNİN UNSURLARI
Bu stratejiyi yaparken işletme aşağıdaki unsurlara dikkat etmelidir.
- Kişisel gelişimi teşvik eden işletmeler en iyi çalışanları çekebileceklerdir.
-1990’lardaki mücadele yöneticiyi yetiştirici, eğitmen ve mentor yapmaktı bu devirde ise iç girişimci olması önemlidir.
-En iyi çalışanlar işletmeye ortak olma olanakları ararlar. Bu talebe cevap verebilecek yollar kar ortaklığı ya da doğrudan ortaklık olabilmektedir.
-Otoriter yönetimler artık yerlerini yatay işbirliği ve destek sistemlerine bırakmaktadır.
-İç girişimcilik çalışanların fikirlerini geliştirmek konusunda işletmeden ayrılma riski olmadan tatmin sağlamaktadır.
-Büyük ölçekli işletmeler küçük ölçekli iletmelerin deneyimlerinden nasıl esnek olunabileceği, yeniliklerin nasıl teşvik edileceği ve yaratıcı yapının nasıl oluşturulacağı konularında ders almaktadır.A-VİZYON GELİŞMESİ
1.Amaç
Mevcut sistem ve yapının yenilikleri engellemeyecek şekilde esnek ve hızlı hareket etmeye uygun olmasının sağlanması
1.Program
Gereksiz bürokrasinin ortadan kaldırmak, işletmenin bölümleri ve fonksiyonları arasında iletişimin iyileştirilmesi

2.Amaç
İç girişimciliğe yönelik projelerin özendirilmesi için gerekli teşviklerin ve araçların oluşturulması
2.Program
İç risk sermayesi modelinin ve proje bütçelerinin uygulanması.

3.Amaç
Sinerji yaratan bir ortan oluşturarak yeni bileşimlerle yeni fırsatların oluşmasına olanak tanımak.
3.Program
Ortak projelerin kullanılmasını teşvik etmek.çalışanların yeni fikirler üzerinde çalışmalarını ve beyin fırtınası oluşturmasını sağlamak.

B-YENİLİKLERİN ÖZENDİRİLMESİ
3M kuruluşunun çalışanları özendirme de kullandığı anahtar kurallar
1-Projeyi öldürme 4-Başarısızlığı hoşgörü
2-Bölümleri küçük tutma 5-Öncüleri özendir
3-Tüketici ile yakın ilişki kurma 6-Refahı paylaş

C-İÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ULGUN ORTAMIN YARATILMASI
BİRİNCİ ADIM
Bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek artırmalıdır.
Katı kurallar yerine ödül teşvik etmesi gerekir.
İKİNCİ ADIM
İnsan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir.
Gerekli bilgi birikimi sağlamak için özel rotasyonlar yapılmalıdır.
ÜÇÜNCÜ ADIM
Verilen desteğin uzun ömürlü olması güdülmelidir.
Hatalar her hangi bir aşamada mutlaka olacaktır. Önemi olan bu hatalar sayesinde amaçlara ulaşılacağıdır.
DÖRDÜNCÜ ADIM
En önemli ve son adımdır.
Analizler üzerinde değil kişiler üzerinde risk almaktır.
Analizler zorlayıcı değil destekleyici olmalıdır.
Analizlerin kişisel yaratıcılıkta ve güvende önemli olduğu anlaşılmalıdır.

D-TAKIMLARIN OLUŞTURULMASI
İç girişimciliğin gelişmesinde farklı takım gruplarının oluşturulması önemlidir.
Takımların içindeki bireylerin özellikleri ve nitelikleri öneli değildir. Önemli olan proje süresi içinde neler yapabileceğinin artırılmasıdır.

İÇ GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ YANLIŞLAR

İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır

İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazcılardır.

İç girişimciler analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına güvenmektedirler.

İç girişimciler yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olur.

İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hayalini güderler.


İÇ GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ

En iyi bilinenlerden biri MİNNESOTA MİNİNG AND MANUFATURİNG (3M) dir.

Bu başarıya sahip olan 3M, çalışanlarının çalışma saatlerinin %15 ini kendi bağımsız projelerine ayırmalarına izin vermektedir. Bu sayede son beş yıl içindeki satışların önemli bir bölümü bu yeni ürünlerle gelmiştir.

Aralarına en başarılı olan iç girişimci ARTHUR FRY tarafından geliştirilen POST –İT notlarıdır.

İç girişimciliğe önem veren başka bir işletme de HEWLETT-PACKARD’dır.

ÜNİTE 5

GİRİŞİM FİNANSMANI
Girişimci, kendi öz kaynaklarından daha çok yabancı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir.

İŞLETMENİN GELİŞİM AŞAMALARI
1-Başlangıç aşaması
2-Büyüme aşaması
3-Olgunluk aşaması
4-Gerileme aşaması

BAŞLANGIÇ AŞAMASI
Girişimci için en zor aşamadır.bunun nedeni pazarın küçük olması ancak başlangıç harcamalarının yüksek olmasıdır.
Bu aşamada girişimci kira, makine ve ekipman, stok, ücret,reklam, lisanas harcamaları yapmak zorunda olacaktır.
Bu aşamada başarısızlık ihtimali yüksektir. Müşteri sayısı azdır. Finansman kaynakları ise sınırlıdır.
Bu finansman kaynakları
-Kişisel kaynaklar
-Melek yatırımcılar
-Arkadaşlar ve akrabalar
-Kısa vadeli banka kredileri
-Satıcılardan oluşur.

BÜYÜME AŞAMASI
Pazarın genişlediği, işletmenin kendini gösterdiği,yeniliklerin çoğaldığı, rekabetin ortaya çıktığı dönemdir. Bu aşamada kararlar yükselir.
Bu aşamada firma tesis kurmak, yeni makine ekipman satın almak ve AR-GE yatırımları yapmak için finansal kaynaklara ihtiyaç duyar.
Bu finansman kaynaklar
-Satıcılar
-Ticari bankalar
-Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman desteği
-Yatırım bankaları
-Yatırımcılar

OLGUNLUK AŞAMASI
Bu aşama işletmenin büyümesinin durduğu, Pazar payının belli olduğu dönemdir.

Bu aşamada fiyatlar düşme eğilimine gelir,satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeniyle karların azaldığı dönemdir.

GERİLEME AŞAMASI
Bu aşamada AR-GE ve promosyon harcamaların düştüğü fiyat savaşlarının devam ettiği ve bunun sonucunda hem satışların hem de karların azaldığı aşamadır.

Eğer firma bu aşamada yeni bir ürün sunamıyorsa önemli bir problemle karşı karşıyadır.

Bu aşama firmayi yeni bir ürün üretme konusunda zorlamaktadır.

FİNANSAL PLANLARIN ÖNEMİ
Finansal planlama bir işletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları, nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması, en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi amacıyla finansal plan yapılır.

Burada en önemli faktör satışlardır. Çünkü satışlar sayesinde fonların büyük bir kısmını elde etmek mümkün olabilir. Bir de finansal planlar belirtiler dönem için üretim maliyeti, satın alma ve beklenen satış tahminlerine dayanarak yapılır.

Finansal kontrol, tahminlerin yapıldığı bu dönemde oluşan faaliyetlerin tahminlere göre kıyaslanmasıdır ve bu belli periyodik zaman sürecinde yapılır.

UYARI Sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik çeşitli stratejiler geliştirir.
Bu stratejiler,
o -Borçlanmadaki vadeyi uzatmak
o -Mümkün olduğu kadar sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak
o -Alınan borçların yenilenememe riskini en aza indirmek
o -Döviz kuru riskinden korunmak şeklinde olmalıdır.

UYARI Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken bazı alternatifleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Bunlar;
o -Pazarı araştırmak
o -Hedef kitleyi belirlemek
o -Rakipleri incelemek
o -Teşvik imkanlarını araştırmak
o -Yatırımın karlılığı konusundaki gerekli önlemleri almak ve sonuçları değerlendirmek,
o -Gerek görülürse yatırımdan vazgeçmek


İşletme yöneticileri, uzun dönemli finansman gereksinimlerini tahminde Proforma tablolardan, kısa dönemli tahminlerini ise nakit bütçeden yararlanır.


NAKİT BÜTÇESİ
Belirli bir zaman (haftalık günlük aylık) için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içinde işletmenin nakit girişleri ile nakit çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından biridir.
Nakit hareketlerini gösteren bir tablodur.

PROFORMA BÜTÇESİ
Tahmini bilanço demektir.
İşletme verilerinden yararlanılarak, dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmek demektir.

PROFORMA TABLOSU
Tahmini gelir tablosudur. İşletmenin gelecek döneminde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirleri ile o gelirleri elde etmek için katlandığı gider ve maliyetlerin bütçelendiği finansal tablodur.
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ

 Firmanın tam kapasite çalışabilmesi,
 üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi
 iş hacmini genişletebilmesi,
 yükümlülüklerini karşılayamama (likitide) riskini azaltması ve benzeri durumlar karşısında gerekli olan sermayedir


LİKİDİTE
Varlıkların nakde çevrilme derecesidir. Bir işletmenin borçlarını karşıladıktan sonra geriye kalan nakit ve nakit benzeri varlıkların toplamıdır.

Çalışma sermayesinin kalemleri
NOT İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ DÜZEYİ BİR ÇOK SAYIDA FAKTÖRE BAĞLI OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.

BU FAKTÖRLER;

İşletmenin faaliyet konusu
İşletmenin büyüklüğü
Satışlarda artış ya da azalış oranı
Satışlardaki düzenlilik
GİRİŞİMCİNİN KAYNAKLARI

İki türlü finansman yolu vardır. Borçlanma yolu da denilebilir.

 Borç finansmanı

 Öz sermaye finansmanı


GİRİŞİMCİNİN FON KAYNAKLARI

o KİŞİSEL FONLAR

o AİLE VE ARKADAŞLAR

o TİCARİ BANKALAR

o RİSK SERMAYESİ

o FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG)

o SATICI KREDİLERİ

o MELEK YATIRIMCILARGİRİŞİMCİLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ KURUMLAR VE SAĞL. DESTEKLER

TÜRKİYE HALK BANKASI

KREDİ GARANTİ FONU

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

KOSGEB AR-GE DESTEKLERİ

TÜBİTAK – TİDEB AR-GE DESTEKLERİ

EUREKA – TÜRKİYE

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)


1-5 ARASI ÜNİTELENDİRİLMİŞ KONU ÖZETİ BİTMİŞTİR
}
--------------------------------
ARTIK DERS NOTLARI BİR TIK UZAĞINDA HEMEN ÜCRETSİZ ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN


ANDROİD UYGULAMAYI İNDİR


    Girişimcilik (1-5.Üniteler) Ders Notu
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi