Facebook'ta Paylaş
Tweetle
Google Plus'ta Paylaş

İktisat Ders Notları

  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • Beğen
0
Konuyu Beğen
0
#1
İKTİSAT DERS ÇALIŞMA NOTLARI
1.İKTİSAT     ÇALIŞMA     EKONOMİSİ(ÇALIŞMA     EKONOMİSİ     NEDİR:
Çalışma
ekonomisi emek arz ve talebinin karşılaştığı ve emeğin fiyatı olan ücretin belirlendiği emek piyasalarının işleyişi ve bu piyasalarda ortaya çıkan sorunlarla uğraşan bir disiplindir)
2.İKTİSAT  ÇALIŞMA  EKONOMİSİ(EMEK  PİYASALARINI  DİĞER PİYASALARDAN
AYIRAN FARKLI ÖZELLİKLER:İstihdamın çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesi, emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur)
3.İKTİSAT    İKTİSADİ    BÜYÜME(ÜRETİM   İMKANLARI   EĞRİSİ:Mevcut  üretim
faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli ürün bileşimlerini gösteren eğridir)
4.İKTİSAT   İŞ   VE   SOSYAL   GÜVENLİK   HUKUKU(TOPLU   İŞ   SÖZLEŞMESİ:İşçi
sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan ve toplu düzeyde iş ilişkilerini düzenleyen hukuk kaynağıdır)
5.İKTİSAT  İKTİSADİ  BÜYÜME(ARTAN  FIRSAT  MALİYETİ:Bir  malın  daha  fazla
üretilmesi için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesinin gerekmesidir)
6.İKTİSAT  İŞ  VE  SOSYAL  GÜVENLİK  HUKUKU(ÜCRET  UNSURU:İşçi  yaptığı  iş
karşılığı ücret alır.İş görme unsuru gibi ücret de iş sözleşmesinin esaslı unsurudur.İş sözleşmesi ile taraflardan biri iş görmeyi diğer taraf da ücret ödemeyi taahhüt etmektedir)
7.İKTİSAT İKTİSADİ BÜYÜME(BAZ YIL:Baz alınan yıla genellikle 100 değeri verilir.Bundan sonra gelen yıllarda bu 100 değerine göre yüzde olarak kolaylıkla hesaplanır)
8.İKTİSAT İKTİSADİ BÜYÜME(KİŞİ BAŞINA REEL GSYH:Bir dönemib reel Gsyh’sı
ülke nüfusuna bölünerek kişi başına düşen reel GSYH elde edilir)
9.İKTİSAT    İKTİSADİ    BÜYÜME(KAYIT    DIŞI    İKTİSADİ    FAALİYET:Vergiler ve
düzenlemelerden kaçınmak için veya üretilen mal ve hizmetlerin yasa dışı olması nedeniyle hükümetin denetiminden bilinçli olarak saklanan iktisadi faaliyetlerdir)


10.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(İŞGÜCÜ:İş gücü bir ülkedeki emek arzını insan sayısı yönünden ifade eden bir kavramdır)
11.İKTİSAT    ÇALIŞMA    EKONOMİSİ(İSTİHDAM    ORANI:İstihdamın  kurumsal
olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır)
12.İKTİSAT      İŞ      VE      SOSYAL      GÜVENLİK      HUKUKU(EŞİT    DAVRANMA
BORCU:İşverenin eşit davranma borcunun hukuki kaynağını Anayasanın 10.maddesinde eşitlik ilkesi ile İş Kanunu’nun 5.maddesindeki eşit davranma ilkesi oluşturmaktadır)
13.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(AKORT ÜCRET:Yapılan işe bağlı
olarak hesaplanan ücret türüdür.Bu ücret türünde parça sayısı, uzunluk,  ağırlık ve ve büyüklük gibi birimler esas alınarak işçinin alacağı ücret  belirlenir)
14.İKTİSAT  İŞ  VE  SOSYAL  GÜVENLİK  HUKUKU(YARGI  KAYNAKLARI:Çalışma
hayatında ortaya çıkan çeşitli iş uyuşmazlıklarına ilişkin yargı organları tarafından verilen kararlarda hukuk düzeninin önemli kaynaklarıdır)
15.İKTİSAT   İŞ   VE   SOSYAL   GÜVENLİK   HUKUKU(İŞ   SÖZLEŞMESİ:İş  ilişkisini
düzenleyen temel kaynak iş sözleşmesidir.İş sözleşmesi bireysel iş ilişkilerinin temelini oluşturu ve bu ilişkide uygulanacak kuralları belirlemesi açısından önemli bir kaynaktır)
16.İKTİSAT İKTİSADİ BÜYÜME(UZUN DÖNEM:Reel GSYH’nın ez az da olsa her yıl bir oranda büyümesi zaman içerisinde büyümenin katlanması anlamına gelmektedir)
17.İKTİSAT İKTİSADİ BÜYÜME(KAPALI BÜYÜME:Ülkenin kendi özkaynaklarına dayanır.Amaç dışa olan bağımlılığın yok edilmesidir.Kapalı büyümede devlet ekonomiye her bakımdan müdahalede bulunur)
18.İKTİSAT    ÇALIŞMA    EKONOMİSİ(NİTELİĞE    DAYALI    YETERSİZ  İSTİHDAM
DURUMU:İşçinin sahip olduğu niteliğin işin gerektirdiğinden çok daha fazla olmasıdır.)
19.İKTİSAT     ÇALIŞMA     EKONOMİSİ(GELİRE     DAYALI     YETERSİZ  İSTİHDAM
DURUMU:Normal çalışma süresinin altında çalışmamakla birlikte elde edilen gelirin çok düşük olması durumudur)


 
}
--------------------------------
ARTIK DERS NOTLARI BİR TIK UZAĞINDA HEMEN ÜCRETSİZ ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN


ANDROİD UYGULAMAYI İNDİR


    İktisat Ders Notları
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi